Par argumentāciju kā domāšanas procesa daļu

svētdiena, 2016. gada 28. februāris

Pirms dažām nedēļām bija iespēja piedalīties R.Ozola vadītajos kursos "Argumentācija kā domāšanas procesa daļa". Kopumā, šķiet, kursi bija itin vērtīgi un varu ieteikt citiem apmeklēt R.Ozola nodarbības, jo tās bija interesantas un arī atraktīvas. Tālāk pievienoju dažas manas fiksētās atziņas no kursiem. Gribu piebilst, ka šeit rakstītais ir mana interpretācija par dzirdēto un redzēto, tādēļ lasiet un pētiet, kas no tā ir derīgs konkrētajai vajadzībai.

Kursu ievadam
 • Kā runāt, lai mani saprastu?
 • Kā klausīties, lai es varu sadzirdēt?
Kursu nodarbībās izmantotā metode - pedagoģiskais teātris ar mūziku fonā. Mūziku izvēlas, saskaņojot ar nodarbības dalībniekiem. Piemērota mūzika fonā skolēniem palīdz mācīties! Stundās parasti skolēniem jāpalīdz mūziku izvēlēties (Paši bieži nevar vienoties, ko klausīties!).

Saprašanās komunikācija - ko teikt, kā teikt, kā sadzirdēt?

Svarīgi ir veidot strukturētu runu, pie kam noteikti jāievēro argumentētas runas principi. Runa jāveido, korekti izmantjot tās sastāvdaļas. Ja runa būs strukturēta, to būs daudz vieglāk sadzirdēt un saprast. Mācīsimies un mācīsim runāt argumentēti un strukturēti!

Argumentēta runa (argumentācija)
 • Apgalvojums (tēze)
 • Pamatojums (paskaidrojums) - ar faktiem, datiem, u.tml.
 • Piemēri
 • Secinājumi ar atsauci uz apgalvojumu 
Premisa  - argumentētas runas sastāvdaļa
 • Pamatojums
 • Piemēri 
Argumentu veidi
 •  Deduktīvi argumenti - patiesi argumenti (tie ir ap 2% no visiem argumentiem).
 •  Induktīvi argumenti - var nebūt patiesi.
Izdala arī principu argumentus, kuri ir pamatā induktīvajiem argumenmtiem. Tie ir balstīti mūsu pieredzē un zināšanās. Apgalvojumu struktūrā atklājas cēloņu/seku arguments.

Jāpiebilst, ka argumentētai runai ir tieša līdzība ar argumentētu eseju, kuru mācās latviešu valodas 9.klases kursā.

Argumentu un zināšanu veidošanās mehānisms
 • Izejmateriāls (fakti, skaitļi, statistika, ...)
 • Informācija (iegaumēts izejmateriāls)
 • Zināšanas - spēja atcerēties faktus un darboties ar informāciju
 • Pieredze
Kas ir zināšanu minimums? Noteikti, ne mācību priekšmeta standartā definētais (tas ir optimums)!

Atziņa: kursu vadīšana - savu zināšanu sistematizācija!

Domāšanas procesi

Reālā pasaule ---- Rīcība/darbība
 1. solis - informācija (Dari, kā uzrakstīts - instrukcija, algoritms))
 2. solis - zināšanas (Dari, kā esi iemācījies. Atmiņa.)
 3. solis - mentālie modeļi (Dari, kā vēl nekad neesi darījis - radošums, metakognitīvā domāšana.)
Radošums - parādās atkārtoti darot, noteikti ne pirmajā reizē.
Tas, ko mēs sakām, parasti ir induktīvais arguments (tas var būt kļūdains jeb nepatiess).

Cilvēks

Fiziskais ķermenis    !     Prāts
------------------------- ! ------------------
Apziņa                      !      Emocijas

Prāts - valda pār mums, prātā ir iekļauta arī griba. Mums jāiemācās vadīt savu prātu!
Apziņa - cik esi sapratis par savu ķermeni, prātu, emocijām un kā esi to visu saklasificējis! Vai apzinos, ko runāju?
Grupas kopējā atmiņa  - kustības, emocijas, utt. (Dziedāšana korī - dziesmu vārdi)!

Kā mēs domājam?
 • Vērtējošais faktors  (Labs, slikts. Kādēļ?)
 • Kas būs ar mani (vēlme būt drošībā, rodas scenāriji)?
 • Sekas (īstermiņa, vidējā termiņa, ilgtermiņa)
 • Rīcība, reaģējot (darīju tādēļ, lai ....)
 • Vajadzīgums, nepieciešamība (šo es vēlos...). Cilvēks pasauli redz spoguļattēlā (cits cilvēks kalpo kā spogulis sevis iepazīšanai).
 • Ko es varu izdarīt, ko nevaru izdarīt?
Vēl dažas atziņas (vai aforismi)
 • Dusmas ir laba emocija!
 • Griba izvairīties no kāpēc meklēšanas.
 • ...zūdot viedoklim par kaut ko, pazūd daļa draugu...
 • Šobrīd un nākotnē: skolotājs --- režisors
 • Domāšanas process ir bezgalīgs, tam beidzoties, izbeidzas dzīvs cilvēks.
F.Sarcevičs (no pierakstiem R.Ozola  kursos)

*******


0 komentāri:

Ierakstīt komentāru