Dokumenti


Audzinātājiem

Dokumenti darbam:
Rīcība dažādās situācijās
 • Rīcības shēma skolēnu mācību stundu kavējumu novēršanai - atvērt;
 • Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas - atvērt;
 • Rīcības shēma, ja izglītības iestādē konstatē emocionālu, fizisku vardarbību starp izglītojamajiem - atvērt.
Drošība skolā
 • Skolēnu vecāku un nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Auces vidusskolā - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.1 “Par ugunsdrošību” - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.2 “Par elektrodrošību” - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.3 “Par pirmās palīdzības sniegšanu” - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.4 „Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās” - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr. 5 “Par drošību izglītības iestādes organizētajos pasākumos” -lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.6 „Par drošību sporta sacensībās un nodarbībās” - lasīt
 • Drošības noteikumi Nr.7 “Par rīcību ekstremālās situācijās” (skolēniem) - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.8 “Par rīcību nestandarta situācijās” - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.9 “Par ceļu satiksmes drošību” - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.10 “Par drošību uz ūdens un ledus” - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.11 “Par personas higiēnu un darba higiēnu” - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.12 „Par drošību mājturības kabinetā” - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.13 „Par drošību un kārtību datorklasē ” - lasīt
 • Drošības noteikumi Nr.14 “Par drošības prasībām fizikas kabinetā” - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.15 „Par drošību un kārtību skolas darbnīcā” - lasīt;
 • Drošības noteikumi Nr.16 “Par drošības prasībām ķīmijas kabinetā” - lasīt.