Darbs ar ieskaišu grafikiem

svētdiena, 2018. gada 7. janvāris
Ieskaišu grafiki sagatavoti 2.semestra pirmajai daļai (līdz marta brīvdienām) un tos katrs skolotājs var aizpildīt! Ierakstu ievadei ir nepieciešams Gmail konts!

Darbības:
Atvērt skolas mājas lapu – http://aucesvsk.blogspot.com!


augšā izvēlnē jānoklikšķina uz pogu "Skolot." (attēlā);
atvērsies skolotāju lapa - http://skolotaucesvsk.blogspot.com/;
labajā malā izvēlnē pie "Saites" (attēlā zemāk) ir jāatrod ieskaišu grafiks savai klašu grupai, piem.,   :


Saites (Uzklikšķināt vajadzīgo!):
 * PD speciālajām klasēm - speciālajām klasēm (http://ej.uz/ettm);
 * PD sākumskolai  - sākumskolai (http://ej.uz/rcvw);
 * PD pamatskolai un vidusskolai -  pamatskolai un vidusskolai (http://ej.uz/btn5)!

Pēc izvēles atvērsies attuiecīgais ieskaišu grafiks! 
Lai to varētu labot, ir nepieciešams Gmail konts! Ja tāda nav, tas ir jāziveido! Pirmo reizi pieslēdzoties ar Gmail kontu, administratoram tiks atsūtīta vēstule ar Jūsu pieprasījumu labot grafiku! Pēc tam tiks piešķirtas tiesības labot un turpmāk ar savu ieskaišu grafiku varēsiet darboties bez problēmām, ja ieiesiet ar savu Gmail kontu!


Ja nu neizdodas, tad nāciet uz datorklasi!

---

Izvērsts raksts par kompetencēm izglītībā

ceturtdiena, 2016. gada 3. novembris

Lvportals.lv ir atrodams par jaunā izglītības satura reformas projektu. Pievienota skaidrojoša ilustrācija, kā arī ivērstaka informācija par saturu, mācību līdzekļiem, standartiem, skolotāju kompetenci un projekta aprobāciju.


Šeit var lasīt visu rakstu!

---

Mazliet izvērstāk par Teas Teach with Blendspace

pirmdiena, 2016. gada 31. oktobris

   Tīmekļa vietnē Teas Teach with Blendspace (atvērt) ir lielisks serviss skolotājiem. Agrāk šo servisu pazina vienkārši kā Blendspace. Ļoti vienkārši lietojams rīks ar visai iespaidīgām iespējām, ja iemācās tās pietiekami pilnvērtīgi izmantot. Piedāvātajā prezentācijā ir mēģināts parādīt svarīgākās nianses darbā ar šo servisu!

Kādām vajadzībām var noderēt Blendspace?
 • Viegli izveidot nelielu aptauju (rīks Quiz).
 • Elementāri  izveidojami vienkārši testi (jautājums + atbilžu varianti, 1 pareizā).
 • Bez problēmām var izveidot vizuālu saišu kolekciju demonstrācijām stundās.
 • Var veidot tematiskas vizuālu saišu kolekcijas pa tēmām (līdzīgi kā Scoop.it).
 • Vienkārši iespējams veidot mācību materiālu konspektus ar dažādām interaktivitātēm (spēļošanas jeb gaming elementi).
 • Var izveidot klases un piešķirt tām uzdevumus izpildei.
 • Izmantojot teksta rīku var veidot prezentācijas, kuras papildina ar citām aktivitātēm .
 • Sagatavotos materiālus var demonstrēt prezentāciju skatā (katra rūts ir 1 prezentācijas slaids).
 • Ar teksta rīku var veidot izvērstus mācību materiālus - iespēja izmantot tekstus, attēlus, hipersaites, ievietot iegultos objektus (embed), labi darbojas dublēšana no dažādiem jau gataviem dokumentiem un prezentācijām.

Izpētiet Blendspace  iespējas un šis serviss var kļūt par lielisku palīgu jebkuram skolotājam stundās un projektos!

---

Par formatīvās vērtēšanas realizācijas iespējām ar IT

trešdiena, 2016. gada 28. septembris

Vietnē fs-it.blogspot.com iespējams papētīt materiālu par šo tēmu - atvērt un skatīt! Materiālā apkopoti un paskaidroti dažādi aptauju, interaktīvu tiešsaistes prezentāciju un testēšanas servisi, kurus ļoti veiksmīgi var izmantot mācību procesā formatīvās vērtēšanas vajadzībām. Ieteicams iepazīties ar Answergarden, Kahoot, Nearpod un Blendspace!

---

Noderīgi materiālu apkopojumi dažādu mācību priekšmetu skolotājiem

ceturtdiena, 2016. gada 5. maijs

Tīmekļa vietnē manaklase.wikispaces.com ir pieejami materiālu apkopojumi vairāku mācību priekšmetu skolotājiem (G.Šeršņevs, F.Sarcevičs):
Pēc neilga laika posma šiem materiāliem pievienosies līdzīgi apkopojumi arī matemātikas un citu priekšmetu skolotājiem!

Tālāk pievienots agrāk izveidots apkopojums (pilns apskats atrodams šeit - atvērt)!

Latviešu valoda

Latviešu literatūra

Matemātika

Rīki matemātikai

Superformula

external image zKI4g-R91KUYs2LHkN6V1r4o2xFgwGCRRPWAjG5ZWpBVwj5w4eg3sTjJVb8jXGtoWmQBNI5ywgZRD8IbaS7LBE82rQP3DpS8dQhO6jOSPy7Sp0J5inv4g2JMIU0

external image AmEEN37fGS_CYteUrG85B7hD0YYy9EulzGyUEkLfDmk9rvHCwa65efjnuclkUZOItK2oLC4abmuH0Ok1X46xZd9oU_68hvtuhSewKMpi_7kDTb_MbP_iHbMNWu0

Angļu valodaexternal image a0I1DTbRVzX4kKglWm_dxyjgBn8aWG1cILwGRXsTbSTuO6Dt8_Ru033ZXiPWnEW-paoCMtS8i_9rX0zNifjsxR2xQJtDWfDBVwC6tBBkjbG5QVNuw36EKHq7Byg

Bioloģija

Fizika

 • Formulu lapas Fizikā
external image fizikas-formulas-1.png
Amplifier Electronic Circuits - Audio Amp Schematics, Page 1 - free electronic circuits - Links - DiscoverCircuits has 30,000+ free electronic circuits

Ķīmija


external image Kih6VskeICbwXij2znsrHBKmO_ubcfVF9SU9Hrf2IqZhiZyD0LDv9FU5gxBGkp7yO8840fkJXeFnsgzpYPXDOjL4jiseIMPJpjjsM77OS1hhkJhqSrAvoO8U2P0


external image jKp5LwjpwBYcMIDTwoFLfIdLG4-LHahKF_Ji-IKiy9d7wumdczwB0BN6ACOlnCwuM0YWCTB7qLIsfjrrYZUwYh1f5zgucJ-D9AtjG56nrbH8Xj5sidBOIrsN4IE


Ģeogrāfijaexternal image TdTlN-95oOVQdiT1KPEXYLMdlSGLODFJLTwyv948KYFYB-SqQSn4l6Ju5odeW3_LtZwRhp73Z8KZ2SgCUtfn_x3ZO9ov1xWrc2_E_SFFhkd46e2zXcmOfZmg5V8
external image IgKevK8uJhG1aMJ6V-pmsrOcio8Fe9Ixm3B3AIp5pRVg7iKpU1td3nFYUZswS58cNj94eD5jRZDU4ZSN7zNUXAMdDXHzy9aS9k1Hf3IQVme_5wK9wQ2yCCoIrT0

Vēsture


external image jKVgOl8mIfhnzvqtt6Pzm-Tc8qzYUgGLYMUwUPHK85NaJQxMgvRR6qvCiqvYXLaytqpnEswrDxQYBb__fmCxIFxBiOwbiTW4F0chm8gT-9RcHzVygxU-4nyzcmIexternal image H8bzhVBu-stgXTRwNsAqOJEPEVsG4afLwPkR3Oneq4q1D_8suPrKoSf8FRLgBuxImxaK4A5gfydSfRs_P22-6C_YuZZlY-oPSGuTZyZfC4FdAM2p66yIvFXuVF8

Par kompetencēm

pirmdiena, 2016. gada 28. marts

Šobrīd moderni runāt par kompetencēs balstītu izglitību, bet informācijas par to skolotājiem nav nemaz tik daudz.

Šajā rakstiņā informācija par kompetencēm no dažādiem avotiem!

VISC, G.Catlaks "Kompetenču pieeja vispārējā izglītībā: mērķi un izaicinājumi"


IZM par šo tēmu - skatīt!

LA "Moderni skolosies jau pēc diviem gadiem" - skatīt šeit!

Likumi.lv

1. Nepieciešamās zināšanas, profesionālā pieredze, izpratne kādā noteiktā jomā, jautājumā un prasme zināšanas un pieredzi izmantot konkrētā darbībā. Personas (darbinieka) kompetenci vērtē apkārtējie cilvēki, sadarbības partneri, sabiedrība.
2. Piekritība, tiesīgums (kādā jautājumā), pilnvaru kopums; sfēra, par ko ir uzdota atbildība, ņemot vērā personas izglītību, spējas, zināšanas un pieredzi attiecīgajā jomā".
Raksturojot izglītības procesā iegūstamos studiju rezultātus, angļu valodas frāze "knowledge, skills and competences" latviski atveidojama ar "zināšanas, iemaņas un prasmes".
Skat. - http://likumi.lv/doc.php?id=203798

 Skolotāja profesionālā kompetence 

Skolotāja profesionālā kompetence – pieredzes gūšanas iespējās pamatota spēju un pieredzes individuāla kombinācija” (Maslo I., Tiļļa I., 2005.) kā arī izglītības procesā iegūtā un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītā spēja, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai.
Skat. - http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=3597

Cilvekresursi.lv
 • Kompetence – personību raksturojošu faktoru kopums, kas nepieciešams labai, sekmīgai darba uzdevumu izpildei.
 • Kompetences – zināšanas, pieredze, prasmes, spējas kādā jomā.Kompetenču modelis – pienākumu vai uzdevumu kopums, kas ir darba procesa sastāvdaļa ar standartiem, kas jāievēro darba procesā.
 • Kompetenču saraksts – prasību saraksts, kas darba procesā jāizpilda.Kompetents – īpašības vārds, kurš apzīmē spēju veikt darbā uzdotos uzdevumus.
Profesionālās kompetences ir sekojošas – profesionālas zināšanas, profesionālas zināšanas atsevišķās jomās, vispusīgas zināšanas par globālām tirgus tendencēm, prasme plānot komandā un patstāvīgi, profesionālās iemaņas darbam komandā un vienatnē u.c.

Sešas kompetenču grupas, kas ļauj prognozēt panākumus ir:
1. Sasniegumu grupa: orientācija uz sasniegumiem, rūpes par kvalitāti un augstu darba organizāciju, iniciatīva;
2. Savstarpējās palīdzības un servisa grupa: savstarpējā sapratne – empātija, orientācija uz klientu un servisu, vēlme un prasme pakalpot;
3. Ietekmes grupa: citu pārliecināšana, organizācijas pārzināšana un savas darbības rezultātu paredzēšana, kontaktu veidošana, laba un reprezentabla iespaida atstāšana;
4. Vadības grupa: organizēšana, koordinēšana, rīkojumu došana, komandas darba koordinēšana un kontrolēšana, citu izaugsmes stimulēšana, spēja plānot notikumu gaitu un paredzēt savas un komandas locekļu rīcības sekas;
5. Problēmu risināšanas grupa: eksperta kvalifikācija attiecīgajā nozarē, informācijas meklēšanas prasme, analītiskā domāšana, konceptuālā domāšana;
6. Personīgās efektivitātes grupa: paškontrole, pašpārliecinātība, lojalitāte, elastība.

Skat. -

  F.Sarcevičs
**

Par argumentāciju kā domāšanas procesa daļu

svētdiena, 2016. gada 28. februāris

Pirms dažām nedēļām bija iespēja piedalīties R.Ozola vadītajos kursos "Argumentācija kā domāšanas procesa daļa". Kopumā, šķiet, kursi bija itin vērtīgi un varu ieteikt citiem apmeklēt R.Ozola nodarbības, jo tās bija interesantas un arī atraktīvas. Tālāk pievienoju dažas manas fiksētās atziņas no kursiem. Gribu piebilst, ka šeit rakstītais ir mana interpretācija par dzirdēto un redzēto, tādēļ lasiet un pētiet, kas no tā ir derīgs konkrētajai vajadzībai.

Kursu ievadam
 • Kā runāt, lai mani saprastu?
 • Kā klausīties, lai es varu sadzirdēt?
Kursu nodarbībās izmantotā metode - pedagoģiskais teātris ar mūziku fonā. Mūziku izvēlas, saskaņojot ar nodarbības dalībniekiem. Piemērota mūzika fonā skolēniem palīdz mācīties! Stundās parasti skolēniem jāpalīdz mūziku izvēlēties (Paši bieži nevar vienoties, ko klausīties!).

Saprašanās komunikācija - ko teikt, kā teikt, kā sadzirdēt?

Svarīgi ir veidot strukturētu runu, pie kam noteikti jāievēro argumentētas runas principi. Runa jāveido, korekti izmantjot tās sastāvdaļas. Ja runa būs strukturēta, to būs daudz vieglāk sadzirdēt un saprast. Mācīsimies un mācīsim runāt argumentēti un strukturēti!

Argumentēta runa (argumentācija)
 • Apgalvojums (tēze)
 • Pamatojums (paskaidrojums) - ar faktiem, datiem, u.tml.
 • Piemēri
 • Secinājumi ar atsauci uz apgalvojumu 
Premisa  - argumentētas runas sastāvdaļa
 • Pamatojums
 • Piemēri 
Argumentu veidi
 •  Deduktīvi argumenti - patiesi argumenti (tie ir ap 2% no visiem argumentiem).
 •  Induktīvi argumenti - var nebūt patiesi.
Izdala arī principu argumentus, kuri ir pamatā induktīvajiem argumenmtiem. Tie ir balstīti mūsu pieredzē un zināšanās. Apgalvojumu struktūrā atklājas cēloņu/seku arguments.

Jāpiebilst, ka argumentētai runai ir tieša līdzība ar argumentētu eseju, kuru mācās latviešu valodas 9.klases kursā.

Argumentu un zināšanu veidošanās mehānisms
 • Izejmateriāls (fakti, skaitļi, statistika, ...)
 • Informācija (iegaumēts izejmateriāls)
 • Zināšanas - spēja atcerēties faktus un darboties ar informāciju
 • Pieredze
Kas ir zināšanu minimums? Noteikti, ne mācību priekšmeta standartā definētais (tas ir optimums)!

Atziņa: kursu vadīšana - savu zināšanu sistematizācija!

Domāšanas procesi

Reālā pasaule ---- Rīcība/darbība
 1. solis - informācija (Dari, kā uzrakstīts - instrukcija, algoritms))
 2. solis - zināšanas (Dari, kā esi iemācījies. Atmiņa.)
 3. solis - mentālie modeļi (Dari, kā vēl nekad neesi darījis - radošums, metakognitīvā domāšana.)
Radošums - parādās atkārtoti darot, noteikti ne pirmajā reizē.
Tas, ko mēs sakām, parasti ir induktīvais arguments (tas var būt kļūdains jeb nepatiess).

Cilvēks

Fiziskais ķermenis    !     Prāts
------------------------- ! ------------------
Apziņa                      !      Emocijas

Prāts - valda pār mums, prātā ir iekļauta arī griba. Mums jāiemācās vadīt savu prātu!
Apziņa - cik esi sapratis par savu ķermeni, prātu, emocijām un kā esi to visu saklasificējis! Vai apzinos, ko runāju?
Grupas kopējā atmiņa  - kustības, emocijas, utt. (Dziedāšana korī - dziesmu vārdi)!

Kā mēs domājam?
 • Vērtējošais faktors  (Labs, slikts. Kādēļ?)
 • Kas būs ar mani (vēlme būt drošībā, rodas scenāriji)?
 • Sekas (īstermiņa, vidējā termiņa, ilgtermiņa)
 • Rīcība, reaģējot (darīju tādēļ, lai ....)
 • Vajadzīgums, nepieciešamība (šo es vēlos...). Cilvēks pasauli redz spoguļattēlā (cits cilvēks kalpo kā spogulis sevis iepazīšanai).
 • Ko es varu izdarīt, ko nevaru izdarīt?
Vēl dažas atziņas (vai aforismi)
 • Dusmas ir laba emocija!
 • Griba izvairīties no kāpēc meklēšanas.
 • ...zūdot viedoklim par kaut ko, pazūd daļa draugu...
 • Šobrīd un nākotnē: skolotājs --- režisors
 • Domāšanas process ir bezgalīgs, tam beidzoties, izbeidzas dzīvs cilvēks.
F.Sarcevičs (no pierakstiem R.Ozola  kursos)

*******